นักบินน้อย สพฐ. | OBEC YOUNG PILOT

รายงานผลการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558